Bijkomende informatie

CBR Romont – chronologie van onze acties

mei 2023: de vereniging neemt deel aan de conferentie Leve de Jeker/ Vive le Geer te Neercanne, over een visie op duurzame ontwikkeling in de Jekervallei.

maart-mei 2023: we ondersteunen UMaastricht in een onderzoek naar duurzame cementproductie in de Jekervallei

2022-2023: we ondersteunen UMaastricht in een onderzoek naar de volksgezondheid in de regio Basse-Meuse

juni 2022: artikel in het magazine Médor met betrekking tot Romont: “Laisse béton”

mei 2022: Overleg met CBR directeur M. Gastout

maart 2022: Wim Peumans spreekt in naam van de VZW op de klimaatmars te Maastricht

maart 2022: RTC rapportage over het CBR Romont burgerpanel

maart 2022: Overleg met de gemeente Bassenge – Mevr Hiance et M. Knapen

maart 2022: CBR Romont burgerpanel – eindrapport, open brief en persbericht

januari 2022: Oproep van het Parket van Luik. We dienen een volledig dossier in bij de politie van Bassenge.

september 2021: Start van het CBR Romont burgerpanel.

september 2021: RTL Info – bijdrage voor een publicatie van ‘Alertez-nous’.

augustus 2021: FMF Liège Cabinet Vert vraagt bijkomende informatie voor de opmaak van een klachten dossier.

juli 2021: Aangetekend schrijven aan de milieupolitie – klacht tegen de illegale praktijken in de Romont groeve.

juni 2021: Aangetekend schrijven aan de bevoegde instanties – Illegale import van grond in de groeve

mei 2021: Aangetekend schrijven aan de bevoegde instanties – Vermengen van teelaarde en steriele grond

mei 2021: Stageproject door Universiteit Luik over CBR Romont.

april 2021: Presentatie aan de gemeenteraadsleden van Bassenge.

maart 2021: Ontmoeting met het studiebureau ARCEA, ivm de aanvraag tot uitbreiding van de Romont groeve.

maart 2021: Aangetekend schrijven aan de bevoegde instanties – Massale export van grond uit de Romont groeve 2/2

maart 2021: Aangetekend schrijven aan de bevoegde instanties – Herinrichting van de groeve.

maart 2021: Het college van Bassenge keurt 6 aandachtspunten goed voor het studiebureau ARCEA, opgesteld door de VZW Goed leven in de Jekervallei.

maart 2021: Aangetekend schrijven aan de bevoegde instanties – Massale export van grond uit de Romont groeve 1/2

maart-april 2021: Ontmoetingen met Natagora, Natuurpunt, Vin de Liège, en de Waalse administratie.

maart 2021: Overleg met de kabinetten van de ministers Tellier en Borsus.

februari 2021: Aangetekend schrijven aan de bevoegde instanties – Stellingname van de VZW met betrekking tot het CBR Romont dossier.

januari 2021: oprichting van de VZW Goed leven in de Jekervallei.

november 2021: brief aan de gemeente Lettre Bassenge – uitnodiging tot samenwerking.

Marnebel – chronologie van onze acties

mei-juni 2023: het Parket nodigt ons uit om haar dossier Marnebel te consulteren. We sturen een eerste herinneringsbrief aan de milieupolitie, die antwoordt dat ze momenteel niet zal optreden. We sturen een tweede herinneringsbrief aan de milieupolitie.

maart-mei 2023: verschillende besprekingen met de gemeente Bassenge

januari 2023: de VZW stuurt een aangetekend schrijven aan de Milieupolitie, met de vraag om de activiteiten in de groeve onmiddellijk stil te leggen. Met de steun van de gemeente Bassenge en van de kerkfabriek van Emael. Met een vraag om een antwoord binnen de 2 maanden. De VZW brengt Sibelco hiervan op de hoogte.

oktober 2022: we bezoeken een site van Tradecowal te Jambes.

augustus 2022: ontmoeting met promotor SIBELCO. Onze vraag om een burgerpanel op te richten wordt verworpen door SIBELCO.

juli 2022: de VZW stelt een samenvattende brief op en verzamelt 517 handtekeningen van burgers te Eben-Emael, tegen de vergunningsaanvraag van Sibelco voor de Marnebel groeve.

juli 2022: de VZW dient een gedetailleerd nota in met vereisten voor het studiebureau. De tekst wordt hergebruikt door verschillende partners, waaronder: Natagora, Ecolo Bassenge, de Limburgse Milieukoepel, Milieufront Eijsden.

juni 2022: de VZW neemt stelling in tijdens de informatieavond georganiseerd door de gemeente Bassenge.

Bee Green Wallonia – chronologie van onze acties

september 2023: Goed leven in de Jekervallei heeft een consortium van 10 partners bijeengebracht, en een formeel bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State. Een uitspraak volgt in de loop van 2024.

juli 2023: de Waalse Regering bevestigt de vergunning. Een consortium van verenigingen werkt aan een formeel bezwaarschrift voor de Raad van State.

mei 2023: de Waalse administratie geeft een positief advies voor het project. Het kabinet Tellier moet nu een finale beslissing nemen.

mei 2023: de VZW ontmoet het kabinet van Zuhal Demir, die het project niet gunstig gezind is.

april 2023: de VZW krijgt de steun van de directie van Canopea en Bond Beter Leefmilieu, die zich in een brief uitspreken tegen het project.

maart 2023: “Vison demain” en de VZW leveren een gedetailleerde juridische nota aan de Waalse administratie en aan het kabinet Tellier.

februari 2023: de Raad van State vernietigt de beslissing van minister Tellier.

juli 2022: minister Tellier weigert de la demande de permis.

februari 2022: de VZW organiseert een consortium tegen het project en dient een formeel bezwaarschrift in tegen de vergunningsaanvraag.

februari 2022: de stad Visé keurt de vergunningsaanvraag goed.

oktober 2021: de VZW stuurt een aangetekend schrijven met haar bezwaren naar de stad Visé.